Upcoming Events

  • LRC meeting September 12, 2019
  • CULEU negotiation meeting, September 13, 2019
  • CULEU Inter-union Solidarity BBQ, September 17, 2019
  • CULEU negotiation meeting, September 25, 2019
  • CULEU council meeting, October 3, 2019