Upcoming Events

 

  • CULEU council meeting October 31, 2018
  • CULEU negotiations meetingĀ #10 November 5, 2018
  • IUC meeting November 7, 2018
  • LRC meeting November 20, 2018 (new date)
  • CULEU general assembly November 29, 2018
  • CULEU Christmas party December 7, 2018
  • CULEU negotiations meeting #11 December 13, 2018