Upcoming Events

 

  • CULEU Council meeting June 14, 2018
  • CULEU negotiations meeting #4 June 15, 2018
  • CULEU General Assembly June 19, 2018
  • CULEU negotiations meeting #5 July 10, 2018
  • CULEU negotiations meeting #6 July 11, 2018
  • CULEU negotiations meeting #7 July 16, 2018
  • LRC meeting July 18, 2018